Skip to main content

[kata yang menarik]

lama tidak mentadabbur kata kata Allah kan?
jom
ayat ayat ini menarik

"sungguh,kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu (muhammad), (janganlah bersedih hati), kerana sebenarnya mereka BUKAN mendustakan engkau,tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat ayat Allah"

"dan sesungguhnya rasul rasul sebelum engkau pun telah di dustakan,tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka,sampai datang pertolongan kami kepada mereka.dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat kalimat(ketetapan) Allah.dan sungguh,telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul rasul itu"

"dan jika keberpalingan mereka terasa BERAT bagimu (muhammad), maka sekiranya engkau dapat membuat LUBANG DI BUMI atau TANGGA KE LANGIT lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, (MAKA BUATLAH).dan sekiranya Allah mengkehendaki,tentu dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk,sebab itu janganlah sekali kali engkau termasuk orang orang yang BODOH"

al an'am: 33-35

Comments