Skip to main content

[benar benar]

Dengan namaMu Allah,aku bermula

17:maka apakah (orang orang kafir itu sama dengan) orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata (Al quran) dari tuhannya,dan diikuti oleh saksi dariNya dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?mereka beriman kepadanya (al quran).barangsiapa MENGINGKARINYA (al quran) di antara kelompok kelompok (orang quraisy),maka nerakalah tempat yang di ancamkan baginya,kerana itu JANGANLAH KAU RAGU TERHADAP AL QURAN.sungguh,al quran itu BENAR BENAR dari tuhanmu,tetapi kebanyakan manusia TIDAK BERIMAN.

23:sesungguhnya orang orang yang BERIMAN dan MENGERJAKAN KEBAJIKAN dan MERENDAHKAN DIRI kepada tuhan,mereka itu PENGHUNI SYURGA,mereka kekal di dalamnya.

hud

maha benar Allah!

Comments