Skip to main content

[selesa]

selesa mengisi diri
selesa menambah isi

jangan lupa
tidakkan pernah sama orang yang beribadah dengan air mata dengan yang mengabdi dengan darah dan nyawa!

Comments